Club2Care Team

Advisors

Dr Swapna Kamal Verma

Dr Radiah Salim

Dr Joseph Leong

Dr Uma Rajan

Shanavas Vijayan

Mr R Subramaniam Iyer

 

President

Sharminee Ramachandra

 

Vice-President (Clinical)

Dr Nigila Ramachandran

 

Vice-President (Well-being)

Lalitha Subramony

 

Secretary

Chengavalli Sridhar Maithreyi

Treasurer

Anuradha Shroff

 

Committee Members

Periachi Periadevi D/O P Vijayan

Saundaryalahari Vimalkrishnan

Kumaravelu s/o Palanivelu

Shamini Loganathan

Sharinder Kaur