Club2Care Team

Advisors

Dr Uma Rajan

Dr Radiah Salim

Dr Joseph Leong

Mr Shanavas Vijayan

Mr R Subramaniam Iyer

Dr Swapna Kamal Verma

 

President

Ms Sharminee N Ramachandra

 

Vice President 

Ms Lalitha Subramony

Secretary

Ms Chengavalli Sridhar Maithreyi

 

Treasurer

Ms Anuradha Shroff

 

Publicity Co-leads

Mr Kumaravelu S/O Palanivelu

Ms Sharinder Kaur

Co-opted Member

Ms Shetty Shailaja Prabhod